Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Kustavissa toimii vanhus- ja vammaisneuvosto, jonka tavoitteena on kuntalain 27 § mukaan edesauttaa ikääntyneen väestön osallistumista ja vaikuttamista kunnassa tapahtuvaan päätöksentekoon. Vanhus- ja vammaisneuvosto vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Neuvoston jäsenillä on mahdollisuus osallistua koulutuksiin, joilla tuetaan vaikuttamistyötä. Neuvosto kutsuu säännöllisesti kokouksiinsa eri alojen asiantuntijoita, jonka lisäksi käydään tutustumiskäynneillä eri kohteissa.

Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu muutamia kertoja vuodessa. Kokousten muistiot ovat nähtävillä kunnan verkkosivuilla.

Neuvoston puheenjohtaja on Mirja Järvelä (sos.ltk pj.). (mirja.jarvela@kustavi.fi) Varaedustaja: Jarmo Mäntynen

Jäsenet:
Birgitta Eskola (Eläkeliiton Kustavin yhdistys) varaedustaja: Launo Valtonen
Pirjo Ilkka (SPR:n Kustavin osasto) varaedustaja: Tarja Nieminen
Jarmo Tarkkonen (Kustavin SRK) varaedustaja: Raila Forss
Pirjo Ilkka (Kustavin Sotaveteraanien Perinneyhdistys) varaedustaja: Maija Grönroos
Maritta Jalonen (Vakka-Suomen Sydänyhdistys) varaedustaja: Leena Paavola
Jaakko Romppanen (Vakka-Suomen Invalidit)  varaedustaja: Juha Rannanperä
Minna Blomroos (Uudenkaupungin Seudun Kehitysvammaisten Tuki) varaedustaja: Päivi Nikusaari
Timo Urpo (rak.ltk) varaedustaja: Sami Jalonen
Jonna Kallio (siv.ltk) varaedustaja: Laura Nummela

Neuvoston sihteeri on hyvinvointikoordinaattori Markus Malmelin.(markus.malmelin@kustavi.fi)
Jos haluat tuoda asioita neuvoston käsittelyyn ole yhteydessä johonkin yllämainituista henkilöistä. Neuvoston kokouksien muistiot ovat nähtävissä kunnan verkkosivuilla.

Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasääntö
Hyväksytty kunnanhallituksessa 8.11.2021

Vanhus- ja vammaisneuvoston kokousmuistioihin pääset tutustumaan tästä linkistä.

Toimintasuunnitelma 2024 (pdf)