Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston tehtävänä on tuoda kustavilaisten nuorten ääni kuuluviin kunnan päätöksenteossa, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja. Kustavissa nuorisovaltuusto valitaan kahden vuoden välein.