Kustavin strategiat

Kustavin talous ja kuntastrategia

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2022 hyväksynyt  Kustavin kuntastrategian, joka sisältää myös elinkeino- ja matkailutoimen strategiaosuuden.

KUSTAVIN KUNTASTRATEGIA 2023

Talousarviot- ja suunnitelmat

Tilinpäätökset ja tilintarkastus- ja arviointikertomukset

Kustavin matkailun kehittämis- ja toteutusohjelma

Kunnanhallitus on kokouksessaan 5.3.2018 hyväksynyt Kustavin matkailun kehittämis- ja toteutusohjelman.