Nuorisotyö

Nuorisotyö

Kustavissa kunnan nuorisotyö koostuu pääasiassa nuorisotalotyöstä sekä aika ajoin tehtävistä retkistä.

Kunnan nuorisotyöstä vastaava viranhaltija:

Nimi Nimike Puh Sähköposti Soittoajat Kuvaus
Markus Malmelin Hyvinvointikoordinaattori 050 5759 121 markus.malmelin@kustavi.fi

Vapaa-aikatoimi
Liikunta- ja nuorisoasiat
Etsivä nuorisotyö
Ehkäisevä päihdetyö
Yhdistyskoordinaattori
Suvitorin varaukset
Leirimajan tiedustelut ja varaukset

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin, joita kunta toteutetaan yhteistyössä muiden nuorisoalan toimijoiden kanssa. Nuorisotyön palveluja voidaan toteuttaa myös alueellisesti kuntien yhteistyönä. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee valtionosuuksilla ja -avustuksilla kuntien nuorisotyötä ja sen kehittämistä.(minedu.fi)

Vakka-Suomen alueella Kustavi kuuluu ryhmään, jossa on edustettuna alueen kuntien vapaa-aikapuolen viranhaltijoita. Ryhmän puittteissa suunnitellaan ja toteutetaan vuosittain retkiä ja vastaavia tapahtumia.