Ympäristö

Ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palvelut

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä on säädetty mm. ympäristönsuojelu-, maa-aines-, jäte-, vesihuolto-, vesi-, maastoliikenne- ja vesiliikennelaissa. Kustavin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta, joka valvoo ja edistää ympäristönsuojelua ja hoitaa ympäristöterveydenhuollon tehtäviä. Ympäristönsuojelun viranhaltijoita ovat ympäristönsuojelupäällikkö ja ympäristötarkastaja. Ympäristöterveydenhuollon viranhaltijana toimii ympäristöterveydenhuollon johtaja.

Kustavin Ympäristönsuojelumääräykset 1.1.2023-

Ympäristö- lupalautakunnan pöytäkirjat

Seuraavissa asioissa edellytetään yhteydenottoa ympäristönsuojeluun:

Vesilupia ja ilmoituksia vastaanottaa ja käsittelee AVI. Lue lisää: www.ymparisto.fi/fi/luvat-ja-velvoitteet/vesilupa-ja-ilmoitukset »

Hyödyllistä tietoa ympäristöstä löydät myös valtion ympäristönhallinnon verkkopalvelusta osoitteesta www.ymparisto.fi ».

Kustavissa voi hyödyntää myös Valonian asiantuntijapalveluita. Valonia on Varsinais-Suomen kuntien yhteinen puolueeton kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio Varsinais-Suomen liiton alaisuudessa.

Ruoppauslupa ja vesikasvien niittoilmoitus tehdään ELY-keskukseen

Selvitä ennen toimenpidettä riittääkö ilmoitus vai tarvitsetko luvan. Voit hoitaa ilmoituksen ja lupahaun sähköisesti.

Eläinlääkäripalvelut, eläinlääkäripäivystys ja valvontaeläinlääkäri

Eläinlääkäripalvelut alueella tuotetaan yhteistyössä Liedon, Raision, Turun ja Uusikaupungin kanssa: eläinlääkäripalvelut

Talteenotettujen eläinten tilapäisen hoidon järjestäminen on osa Turun kaupunkiympäristötoimialaa.
Kts. Löytöeläinten huostaanotto ja säilytys