Ehkäisevä päihdetyö

Mitä ehkäisevä päihdetyö on?

Ehkäisevä päihdetyö on hyvän elämän mahdollistamista, tiedonjakoa ja viestintää, päihteitä käyttävien ihmisten perusoikeuksien suojaamista.

Ehkäisevä päihdetyö on osa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Sen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden käytön aiheuttamia haittoja niin päihteiden käyttäjille, heidän läheisilleen kuin yhteiskunnalle. Työn tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä päihteiden käytöstä ja niihin liittyvistä ilmiöistä sekä edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista päihteisiin liittyvissä asioissa.

Lain mukaan ehkäisevä päihdetyö kattaa alkoholin, tupakan, huumausaineiden ja muiden päihtymiseen käytettävien aineiden sekä rahapelaamisen aiheuttamien haittojen ehkäisyn.

Päävastuu ehkäisevästä päihdetyöstä kuuluu kunnalle. Niin koululaiset, työssä käyvät, työttömät kuin seniorit ja vaikeasti päihderiippuvaiset ovat oikeutettuja laadukkaaseen ehkäisevään päihdetyöhön. (lainaus: thl.fi.)

Lisätietoja terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen sivuilta: https://thl.fi/aiheet/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/ehkaiseva-paihdetyo

Ehkäisevästä päihdetyöstä kunnassa vastaa sivistyslautakunta. Kunnan ehkäisevän päihdetyön koordinaattorina toimii hyvinvointikoordinaattori.

Nimi Nimike Puh Sähköposti Soittoajat Kuvaus
Markus Malmelin Hyvinvointikoordinaattori 050 5759 121 markus.malmelin@kustavi.fi

Vapaa-aikatoimi
Liikunta- ja nuorisoasiat
Etsivä nuorisotyö
Ehkäisevä päihdetyö
Yhdistyskoordinaattori
Suvitorin varaukset
Leirimajan tiedustelut ja varaukset