Päätöksenteko

Päätöksenteko

Kunnan johtaminen perustuu hallintosääntöön, kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin.

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta ja käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Kunnanvaltuusto kokoontuu, kun se määräaikana käsiteltäväksi säädettyjen asioiden takia tai muutoin on tarpeen. Kokouksista ilmoitetaan erikseen säädetyllä tavalla.

Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Lautakunnat pitävät kokouksensa sopimusten ja käsiteltävien asioiden mukaan.