Esiopetus

Esiopetus

Kunnalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää esiopetusta 6-vuotiaille oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Maksutonta esiopetusta järjestetään viikossa viitenä päivänä 4 h/pvä, yhteensä 20 h/vko peruskoulun työskentely- ja loma-aikojen mukaisesti Suotorpan päiväkodissa. Esiopetustilat ovat Kivimaan koulun yhteydessä.

Kustavissa esikoululaiset saavat korvauksetta käyttää koulumatkoillaan koulukuljetuksia, jos niitä ei pystytä toteuttamaan perheen omin voimin.

Esiopetussuunnitelma

Kustavissa on tehty esiopetussuunnitelma yhdessä Taivassalon kunnan kanssa ja suunnitelmaa päivitetään vuosittain yhdessä Taivassalon päiväkodin esiopettajien kanssa.

Esiopetuksen tavoitteena on, että

 • lapsen myönteinen minäkuva ja identiteetti vahvistuvat
 • lapsi kasvaa vastuuntuntoiseksi ryhmän jäseneksi ja harjoittelee yhteiselämän pelisääntöjä
 • lapsen oppimaanoppimisen taidot kehittyvät
 • lapsi saa tutustua paikalliseen, kansalliseen ja muihin kulttuureihin
 • lapsi oppii nauttimaan luonnosta, huolehtimaan lähiympäristöstään ja ymmärtämään oman toimintansa vaikutukset
 • lapsi sisäistää hyvät tavat ja ymmärtää niiden merkityksen osana jokapäiväistä elämäämme ja lapsi oppii pohdintaa oikeasta ja väärästä.
 • lapsen tärkeimpänä oppimismenetelmänä on leikki
 • lapsi oppii käsittelemään, nimeämään ja tunnistamaan erilaisia tunteita

Esiopetuksen päivärytmi

 • 7.45 Aamupala päiväkodilla ja siirtyminen aamuhoidosta esiopetukseen kävellen
 • 8.30 Esiopetus alkaa esiopetustilassa (koulun viereinen rakennus)
 • 11.40 Ruokailu koulun ruokalassa ja ruokailun jälkeen siirtyminen päiväkotiin
 • 12.30 Esiopetus päättyy

Ilmoittaudu esiopetukseen:

https://kustavi.daisynet.fi/eDaisy

Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan aina Suomi.fi palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella, eli joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

 

Lisätietoja antaa:

Nimi Nimike Puh Sähköposti Soittoajat Kuvaus
Jenni Leppänen Varhaiskasvatuksen johtaja 044 7374 895 jenni.leppanen@kustavi.fi