Esiopetus

Esiopetus

Kustavin kunta on mukana kaksi vuotisessa esiopetuskokeilussa vuosina 2021-2024. Kokeilulle on oma opetussuunnitelmansa, joka kattaa tavoitteet opetukselle kahtena vuotena ennen perusopetusta. Kokeiluun osallistuvilla lapsilla on yhtäläinen oikeus koulukuljetukseen sekä oppilashuollollisiin palveluihin.

Kunnalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää esiopetusta 6-vuotiaille oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Maksutonta esiopetusta järjestetään viikossa viitenä päivänä 4 h/pvä, yhteensä 20 h/vko peruskoulun työskentely- ja loma-aikojen mukaisesti Suotorpan päiväkodissa.

Esiopetussuunnitelma

Kustavissa on tehty esiopetussuunnitelma yhdessä Taivassalon kunnan kanssa ja suunnitelmaa päivitetään vuosittain yhdessä Taivassalon päiväkodin esiopettajien kanssa.

Esiopetuksen tavoitteena on, että

 • lapsen myönteinen minäkuva ja identiteetti vahvistuvat
 • lapsi kasvaa vastuuntuntoiseksi ryhmän jäseneksi ja harjoittelee yhteiselämän pelisääntöjä
 • lapsen oppimaanoppimisen taidot kehittyvät
 • lapsi saa tutustua paikalliseen, kansalliseen ja muihin kulttuureihin
 • lapsi oppii nauttimaan luonnosta, huolehtimaan lähiympäristöstään ja ymmärtämään oman toimintansa vaikutukset
 • lapsi sisäistää hyvät tavat ja ymmärtää niiden merkityksen osana jokapäiväistä elämäämme ja lapsi oppii pohdintaa oikeasta ja väärästä.
 • lapsen tärkeimpänä oppimismenetelmänä on leikki
 • lapsi oppii käsittelemään, nimeämään ja tunnistamaan erilaisia tunteita

Esiopetuksen päivärytmi

 • 8.30 Esiopetus alkaa
 • 10.45 Ruokailu
 • 12.30 Esiopetus päättyy

Ilmoittaudu esiopetukseen:

https://kustavi.daisynet.fi/eDaisy

Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan aina Suomi.fi palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella, eli joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

 

Lisätietoja antaa:

Nimi Nimike Puh Sähköposti Soittoajat Kuvaus
Jenni Leppänen Varhaiskasvatuksen johtaja 044 7374 895 jenni.leppanen@kustavi.fi