Vauvaraha

Vauvaraha

Kustavin kunta maksaa vuoden 2023 aikana syntyneistä vauvoista vauvarahaa, jonka suuruus on 1000 euroa/lapsi.

Lapsen ja hänen huoltajansa tulee olla kirjoilla Kustavissa lapsen syntymän aikana. Vauvarahasta maksetaan lapsen
synnyttyä 500 euroa ja lapsen täytettyä vuoden 500 euroa edellyttäen, että lapsi on edelleen kirjoilla Kustavin kunnassa.

Vauvaraha on saajalleen veronalaista ansiotuloa.

Vauvarahahakemus

Lapsen tiedot

Huoltajan tiedot

Pankkiyhteystiedot

Suostumus(Pakollinen)