Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto

Kustavin kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää 15 valtuutetun muodostama kunnanvaltuusto. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa. Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä valitsee pääsääntöisesti toimielinten jäsenet.

Kunnanvaltuuston kokoonpano
1.6.2017-31.5.2021

Jarmo Mäntynen, puheenjohtaja, KESK
Sami Latokartano, 1. varapuheenjohtaja, KOK
Sirpa Koskinen, 2. varapuheenjohtaja, SDP
Antti Ääritalo, KOK
Mirja Järvelä, KOK
Laura Nummela, KESK
Kirsi Lindroth, KOK
Timo Urpo, SDP
Sami Jalonen, KOK
Antti Nummela, KESK
Jukka Lehtinen, KESK
Kai Nieminen, SDP
Irja Skytén-Suominen, KOK
Mika Siusluoto, KESK
Kari Herhi, KOK

Luottamushenkilöiden sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kustavi.fi