Teknisen toimen tietovarannot

Teknisen toimen hallinnoimat tietovarannot ja asiarekisterit

Rekisterien käyttötarkoitus on lupapalveluiden, rakennusvalvonnan, vesihuollon, yksityistieavustusten käsittely ja jätehuollon järjestäminen.

Kunnan kiinteistöjen ja muiden yleisten alueiden rakennuttaminen, peruskorjaus ja huolto.

Kunnan vuokra-asuntojen ylläpito ja vuokraus toiminta.

Tietoaineistojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan avulla

Tietoaineistot eivät ole saatavissa avoimesti teknisen rajapinnan avulla.

Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja sopimukset

Katso Hallintopalvelut, Asianhallintarekisteri.

Rakennusvalvonta ja maankäytön tietovaranto

Käyttötarkoitus lupamenettely, rakennusaikainen valvonta, erikoissuunnitelmat (rakenne- ja LVI- ym.) ja katselmukset.

 

Tietoaineistot

 1. Maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvät tiedot
 2. Rakennuslupatiedot
 3. Kiinteistötiedot
 4. Laskutustiedot

Tietojärjestelmät

 1. KuntaNet -rakennusvalvonta, kiinteistö- ja väestötiedot
 2. WebGis
 3. MapInfo
 4. fi
 5. ProEconomica Premium

 

Hakutekijät, joilla asiakirjoja on mahdollista hakea

Tietopyynnöissä voidaan käyttää hakutekijöinä esimerkiksi henkilön nimi, kiinteistötunnus, rakennuslupanumero, osoite, laskunumero.

Kaavoitus ja paikkatieto                                     

Kaavoitukseen kuuluu kunnan kaava-alueen käytön määrääminen tiettyyn toimintaan kuten esimerkiksi omakotitalo, vapaa-ajanrakennus, maatalous tai viheralue.

Rakentamismahdollisuuksien selvitys nykytilassa tai esim. ranta-asemakaavoituksella, kantatilaselvityksellä. Uusien tiennimien hyväksyminen ja rakennuspaikkojen osoitteiden määritys.

 

Tietoaineistot                                                

 1. Asemakaavat ja ranta-asemakaavat
 2. Osayleiskaavat
 3. Vireillä olevat kaavahankkeet
 4. Rakennustiedot
 5. Osoitetiedot
 6. Laskutustieto

Tietojärjestelmät

 1. MapInfo +KuntaNet kiinteistöt + WebGis
 2. ProEconomica Premium
 3. Office dokumentit

Hakutekijät, joilla asiakirjoja on mahdollista hakea

Tietopyynnöissä voidaan käyttää hakutekijöinä esimerkiksi kiinteistötunnus, rakennuspaikan osoite ja kiinteistön omistajan nimi.

Kiinteistöhuollon tietovaranto

Käyttötarkoituksena kunnan omistamien kiinteistöjen rakennusteknilliset korjaukset huollot ja kunnossapito. Kunnan omistamien kiinteistöjen rakennusteknilliset korjaukset tehdään pääosin omana työnä, laitekorjaukset ja erikoisammattityöt teetetään urakointiliikkeillä.

Tietoaineistot

 1. Korjaus- ja kunnossapito suunnitelmat
 2. Urakointisopimukset
 3. Kiinteistö- ja rakennustiedot

Tietojärjestelmät

Office dokumentti

 

Hakutekijät, joilla asiakirjoja on mahdollista hakea

Tietopyynnöissä voidaan käyttää hakutekijöinä esimerkiksi rakennus, kiinteistötunnus, osoite.

Vesi- ja jätevesihuollon tietovaranto

Asiakastietojen ylläpito, liittymissopimusten hallinta, vesi- ja jätevesilaskutuksen hoitaminen, kulutustietojen seuraaminen, vesimittaritiedot.

Tietoaineistot

 1. Asiakastiedot
 2. Liittymäsopimukset
 3. Kulutustiedot
 4. Laskutus
 5. Tilastot ja raportit

Tietojärjestelmät

 1. Vesikanta Plus
 2. ProEconomica Premium

Hakutekijät, joilla asiakirjoja on mahdollista hakea

Tietopyynnöissä voidaan käyttää hakutekijöinä esimerkiksi asiakkaan nimeä, kulutuspisteen osoite, kulutuspisteen numero, vesimittarin numero, laskunumero.

Kulutuspisteen kulutustiedot, tilastot ja raportit voit hakea myös suoran kulutus-web palvelusta, tarvitset vain maksajanumeron ja kulutuspisteen numeron (löydät ne laskusta tai lukemapyyntökirjeestä).

https://www.kulutus-web.com/kustavi/vesi/suomi/index.asp

Yksityisteiden avustushakemusten asiarekisteri

Rekisteriä käytetään yksityisteiden kunnossapitoavustusten hakemusten käsittelyyn ja avustusten maksamiseen.

Tietoaineistot

 1. Hakemuslomakkeen tiedot, sis. tiekunnan yhteystiedot ja liitteet
 2. Yhteenvetolistaus hakemuksista
 3. Päätökset
 4. Maksuunpanoluettelo

Tietojärjestelmät

Office dokumentti

Hakutekijät, joilla asiakirjoja on mahdollista hakea

Tietopyynnöissä voidaan käyttää hakutekijöinä esimerkiksi tiekunnan nimeä, yhteyshenkilön nimeä, päätöspäivämäärää tai päätöspykälänumeroa.

Jätehuollon asiakasrekisteri

Rekisteriä käytetään asiakastietojen ylläpitoon ja jätehuollon laskutukseen.

Tietoaineistot

 1. Kiinteistön omistajan tai muun maksajan yhteystieto
 2. Jätepisteiden paikkatiedot

Tietojärjestelmät

Office dokumentti

Hakutekijät, joilla asiakirjoja on mahdollista hakea

Tietopyynnöissä voidaan käyttää hakutekijöinä esimerkiksi kiinteistötunnus, kiinteistön osoite, yhteyshenkilön nimeä, laskutus osoitetta.