Kotoutuminen

Kustavin kunnan kotouttamisohjelma 2023-2025 (pdf)

Kustavin kunta huolehtii siitä, että Kustavin kunnassa järjestettävät peruspalvelut, kuten varhaiskasvatus, alakoulu, kirjasto- sekä kulttuuri- ja liikuntapalvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille. Kunta järjestää maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut poikkihallinnollisena palveluna, jota rehtori-sivistystoimenjohtaja koordinoi.

Onnistuneilla kotouttamistoimilla on mahdollista lisätä kunnan elinvoimaa, vetovoimaa, kunnassa viihtyvyyttä, kuntaan asettautumista ja kuntalaisidentiteetin muodostumista.

Kotoutumislain mukaisesti kunnan kotoutumisen edistämisen tavoitteena on mm. tukea kansainvälisyyttä paikallisesti tai seudullisesti, tukea tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, edistää myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien välillä.

Nimi Nimike Puh Sähköposti Soittoajat Kuvaus
Kaisa Olari Rehtori-sivistystoimenjohtaja 044 7426 628 kaisa.olari@kustavi.fi