Sivistyspalveluiden tietovarannot

Sivistyspalveluiden hallinnoimat tietovarannot ja asiarekisterit

Sivistyspalveluiden tehtävänä on perusopetuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminta järjestäminen, sekä oppilas- ja opiskelijahuollon toteuttaminen. Nuorisotyön- Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen palvelujen järjestäminen kuntalaisille.

Tietoaineistojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan avulla

Tietoaineistot eivät ole saatavissa avoimesti teknisen rajapinnan avulla.

Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja sopimukset

Katso Hallintopalvelut, Asianhallintarekisteri.

Perusopetuksen tietovarannot

Rekistereillä hallinnoidaan opiskelijoiden henkilö- ja opiskelutietoja, koulunkäynnin historiatietoja, opettajien ja henkilökunnan tietoja sekä opetustarjontaa. Tietojen avulla suunnitellaan opetusta, kirjataan valintoja, päätöksiä, koulumatkatietoja, arvioidaan suorituksia ja tulostetaan todistuksia. 

Tietoaineistot                                                                                                                                        

 1. Opiskelijoiden, huoltajien, opettajien ja henkilökunnan yhteystiedot
 2. Opiskeluun liittyvä tieto kuten valinnat, arvosanat, todistukset ja päätökset
 3. Opetukseen osallistumiseen liittyvä historia
 4. Pedagogisen tuen järjestämiseen liittyvät tiedot ja opiskeluhuollon kirjaukset
 5. Muu opetukseen liittyvä tieto kuten koulukuljetukset, aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyvät tiedot
 6. Tilastot ja raportit

Tietojärjestelmät

 1. MultiPrimus, opiskelijahallinnon kokonaisjärjestelmä
 2. Wilma
 3. Kurre

Hakutekijät, joilla asiakirjoja on mahdollista hakea

Tietopyynnöissä voidaan käyttää hakutekijöinä esimerkiksi henkilön nimeä, henkilötunnusta.

 

Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden asiarekisteri

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus, kirjastojen kokoelmatietojen ja asiakastietojen ylläpito sekä tilastointi.

Tietoaineistot

 1. Kirjaston asiakkaan tiedot
 2. Lainauksenvalvonnan tapahtumatiedot
 3. Selvittämättömät asiat: Huomautukset ja asiakkaan statukset
 4. Lainaajaa koskevat tilastotiedot
 5. Kirjaston kokoelmatiedot

Tietojärjestelmät

 1. Kirjasto järjestelmä Aurora

Hakutekijät, joilla asiakirjoja on mahdollista hakea

Tietopyynnöissä voidaan käyttää hakutekijöinä esimerkiksi henkilön nimeä, asiakas-ID, henkilötunnusta.

 

Nuorisopalveluiden asiarekisterit

Käyttötarkoituksena järjestää nuorille muun muassa retki- ja leiritoimintaa, etsivää nuorisotyötä, nuorisotiloja, avustuksia nuorisotoimintaa järjestäville yhdistyksille ja nuorisoryhmille sekä mahdollisuus vaikuttaa nuorisovaltuustossa.

Tietoaineistot

 1. Etsivä nuorisotyö asiakasrekisteri
 2. Nuorisotoimen avustukset
 3. Leirit, retket ja tapahtumat

Tietojärjestelmät

Office dokumentti

Hakutekijät, joilla asiakirjoja on mahdollista hakea

Tietopyynnöissä voidaan käyttää hakutekijöinä esimerkiksi henkilön nimeä.

 

Liikuntapalveluiden asiarekisterit

Käyttötarkoituksena järjestää kuntalaisille muun muassa Liikuntatila palveluita, liikuntaryhmiä, liikuntatapahtumia sekä urheiluseuratoiminnan tukeminen ​avustuksilla​ ​sekä muiden yhdistysten liikuntatoiminnan avustaminen.

Tietoaineistot

 1. Liikuntatilojen sekä välineiden ylläpito ja vuokraus
 2. Järjestöjen ja yhdistysten yhteystiedot
 3. Liikuntahallin ja kuntosalin asiakasrekisterit

Tietojärjestelmät

Office dokumentti

Hakutekijät, joilla asiakirjoja on mahdollista hakea

Tietopyynnöissä voidaan käyttää hakutekijöinä esimerkiksi henkilön nimeä, järjestön tai yhdistysten nimeä.