Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Kustavissa toimii vanhus- ja vammaisneuvosto, jonka tavoitteena on kuntalain 27 § mukaan edesauttaa ikääntyneen väestön osallistumista ja vaikuttamista kunnassa tapahtuvaan päätöksentekoon. Vanhus- ja vammaisneuvosto vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Neuvoston jäsenillä on mahdollisuus osallistua koulutuksiin, joilla tuetaan vaikuttamistyötä. Neuvosto kutsuu säännöllisesti kokouksiinsa eri alojen asiantuntijoita, jonka lisäksi käydään tutustumiskäynneillä eri kohteissa.

Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu muutamia kertoja vuodessa. Kokousten pöytäkirjat ovat nähtävillä kunnan verkkosivuilla.

Neuvoston puheenjohtaja on Sirpa Koskinen

Neuvoston sihteeri on vapaa-aikasihteeri Markus Malmelin.
Jos haluat tuoda asioita neuvoston käsittelyyn ole yhteydessä joko puheenjohtajaan tai sihteeriin.