Luvanhakuohjeet ja lomakkeet

Luvanhakuohjeet ja lomakkeet

Lähtökohtaisesti kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennusvalvonnan myöntämä kirjallinen lupa.

Rakentamisen luvat haetaan sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta. Rakennusvalvonta voi vastaanottaa myös paperisen hakemuksen, paperisen hakemuksen käsittelystä veloitetaan rakennusvalvonnan taksan mukainen erillinen käsittelymaksu.

Rakennustarkastaja ohjaa tarvittaessa hakemaan oikeaa rakentamisen lupaa.

Linkki Lupapisteeseen 

Ohjeistukset

Rakennuslupa pähkinänkuoressa

Kustavin kunnan rakennusjärjestys

Hakemuksen jättäminen

Rakentamisen luvan ja poikkeamisen hakemuslomakkeet saa pyydettäessä rakennustarkastajalla. Luvat haetaan aina ensisijaisesti Lupapisteestä.

Poikkeamishakemuksen liitteet

Rakennuslupahakemukseen tarvittavat liitteet

Ohjeet asemapiirroksen laadintaan

Selvitys korjaus- ja muutostyön energiatehokkuudesta

Selvitys jätevesijärjestelmästä

Selvitys naapurikuulemisesta rakennuslupaan

Selvitys naapurikuulemisesta toimenpidelupaan

Selvitys naapurikuulemisesta poikkeamislupaan

Naapurin suostumuslomake

Lupapäätöksen jälkeen

Tiedote poikkeamispäätöksen saajalle

Rakennusluvan jatkoanomus

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Työnjohtajan hakemus-lomake

Muut

Purkuilmoitus

Nimi Nimike Puh Sähköposti Soittoajat Kuvaus
Jussi Lehto Rakennustarkastaja 050 0740 006 jussi.lehto@kustavi.fi Puhelinaika ti 12.00-15.00 ja päivystysaika ke 12.00-15.00.

Rakentaminen ja maankäyttö.