Luvanhakuohjeet ja lomakkeet

Luvanhakuohjeet ja lomakkeet

Lähtökohtaisesti kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennusvalvonnan myöntämä kirjallinen lupa.

Rakentamisen luvat haetaan sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta. Rakennusvalvonta voi vastaanottaa myös paperisen hakemuksen, paperisen hakemuksen käsittelystä veloitetaan rakennusvalvonnan taksan mukainen erillinen käsittelymaksu.

Rakennustarkastaja ohjaa tarvittaessa hakemaan oikeaa rakentamisen lupaa.

Linkki Lupapisteeseen 

Ohjeistukset

Rakennuslupa pähkinänkuoressa

Luvan hakeminen lupapisteessä lyhyesti

Pikaopas Lupapisteen käyttöön

Kustavin kunnan rakennusjärjestys

Hakemuksen jättäminen

Rakentamisen luvan ja poikkeamisen hakemuslomakkeet saa pyydettäessä rakennustarkastajalla. Luvat haetaan aina ensisijaisesti Lupapisteestä.

Poikkeamishakemukseen tarvittavat liitteet

Rakennuslupahakemukseen tarvittavat liitteet

Ohjeet asemapiirroksen laadintaan

Selvitys rakennuksen korjaus- ja muutostyön energiatehokkuudesta

Selvitys jätevesijärjestelmästä

Selvitys naapurikuulemisesta rakennuslupa

Selvitys naapurikuulemisesta toimenpidelupa

Selvitys naapurikuulemisesta poikkeamislupa

Lupapäätöksen jälkeen

Tiedote poikkeamispäätöksen saajalle

Rakennusluvan jatkoanomus

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Työnjohtajan hakemus-/ilmoituslomake

Muut

Purkuilmoitus

Nimi Nimike Puh Sähköposti Soittoajat Kuvaus
Rakennustarkastaja Rakennustarkastaja 050 0740 006 rakennusvalvonta@kustavi.fi Toistaiseksi ei asiointia puhelimitse.

Rakentaminen ja maankäyttö.

Johanna Nurmi Tekninen toimi toimistovirkailija 044 7062 023 johanna.nurmi@kustavi.fi Lomalla 21.7.-6.8.

Mm. lupahakemuksiin liittyvät lomakkeet, karttaotteet, kaavaselosteet, lainhuutotodistukset, laskutusasiat, aloitusilmoitukset, numerointi muutokset osoitteissa. Ota esille kiinteistötunnus asioinnin nopeuttamiseksi.