Viestintä

Avointa viestintää

Kustavin kunnan viestinnän kulmakiviä ovat avoimuus, ennakoitavuus, ajankohtaisuus, tasapuolisuus ja asiakaslähtöisyys.

Autamme mielellämme mediaa ja sidosryhmiämme kaikissa kunnan asioihin liittyvissä kysymyksissä. Kunnan viestintää johtaa kunnanjohtaja.

Julkaisemme ajankohtaista osioon kuulumisia ja tiedotteita. Viralliset tiedotteet julkaisemme myös Vakka-Suomen Sanomissa.

Kuntatiedote

Kuntatiedote julkaistaan kuukausittain ja se lähetetään kaikille kuntalaisille kotiosoitteeseen sekä se löytyy ajankohtaista osiosta. Kuntatiedote kertoo monipuolisesti kunnan järjestämistä palveluista, ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.