Viestintä

Pyrimme oikea-aikaiseen ja asiakaslähtöiseen tiedottamiseen

Kunnan viestinnän kulmakivenä ovat nettisivut www.kustavi.fi. Julkaisemme paperista kuntatiedotetta ja näymme myös SoMessa. Nettisivujen Ajankohtaispalstalla- ja Tapahtumakalenterissa julkaistaan ajankohtaiset tiedotteet, mutta myös sidosryhmiemme ja kunnan toimijoiden tapahtumia. www.visitkustavi.fi-sivustoa käytetään matkailun markkinointiviestinnässä.

Autamme mielellämme kustavilaisia toimijoita, mediaa ja muita sidosryhmiämme kaikissa kunnan asioihin liittyvissä kysymyksissä. Kunnan viestintää johtaa kunnanjohtaja.

Kustavin kunta on SoMessa

Seuraa tilejä ja saat tietoa palveluista, ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Meille voi ja saa myös laittaa viestiä SoMen kautta!

Kustavin kunnan SoMe-kanavat:

Kustavin kunnan matkailun SoMe-kanavat ovat:

#visitkustavi  @visitkustavi

Kunnan toimialoilla on myös omia sivuja, jotka kannattaa laittaa seurantaan!

Kustavin kirjasto Facebookissa: https://www.facebook.com/kustavin.kirjasto

Kustavin nuoret Instagramissa: https://www.instagram.com/kustavinnuoret/