Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset

Kunnan viranhaltijat päättävät toimialaansa kuuluvista asioista ja päätökset julkaistaan yleisessä tietoverkossa palvelualoittain ryhmiteltynä, jos päätöksestä on muutoksenhakuoikeus myös kuntalaisella (kuntalaki 140 § 2 mom).

Viranhaltijapäätökset löydät alla olevan linkin kautta.

Viranhaltijapäätökset