Lautakunnat ja vaikuttamistoimielimet

Lautakunnat

Kustavin kunnassa on rakennuslautakunta, sosiaalilautakunta ja sivistyslautakunta, joissa kussakin on 5 jäsentä. Valtuusto valitsee jäsenten joukosta lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Tarkastuslautakunnassa on 3 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Keskusvaalilautakunnasta säädetään vaalilaissa.

Vaikuttamistoimielimet

Kunnassa toimii nuorisovaltuusto, vanhus- ja vammaisneuvosto sekä mökkiläistoimikunta, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.