Koulut ja perusopetus

Perusopetus

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen. Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta.

Kustavin perusopetuksen opetussuunnitelma

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet

Kustavin kunnan koulukuljetusperusteet

Koulut

Kivimaan koulussa annetaan perusopetusta 1-6 vuosiluokille. Kivimaan koulu sijaitsee merenrannan välittömässä läheisyydessä ja luonto ja meri ovatkin voimakkaasti mukana opetuksessa. Erikoisuutena koululla on oma perämoottorilla varustettu vene, jolla tehdään retkiä merelle ja käydään kalastamassa.

Koulu on opetuksen kehityksessä hyvin mukana ja kaikilla 3-6 luokan oppilailla on omat henkilökohtaiset iPadit, 5-6 luokalla monessa aineessa opiskellaan sähköisten oppikirjojen avulla. Pienessä koulussa, jossa kaikki tuntevat toisensa, on koulunkäynti turvallista ja mukavaa.

Lukuvuosisuunnitelma 2023-24 Kivimaan koulu

Yläastelaisten eli 7-9 vuosiluokkien opetus on Taivassalon yhtenäiskoulussa. Yhtenäiskoulun kotisivut.

Koulujen yhteystiedot

Nimi Nimike Puh Sähköposti Soittoajat Kuvaus
Nina Lepistö Hallintosihteeri 044 7426 621 nina.lepisto@kustavi.fi
Taivassalo yhtenäiskoulu Ihattulantie 8, 23310 Taivassalo
Kaisa Olari Rehtori-sivistystoimenjohtaja 044 7426 628 kaisa.olari@kustavi.fi
vararehtori 044 7426 623