Koulut ja perusopetus

Perusopetus

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen. Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta.

Koulut

Kivimaan koulussa annetaan perusopetusta 1-6 vuosiluokille. Kivimaan koulu sijaitsee merenrannan välittömässä läheisyydessä ja luonto ja meri ovatkin voimakkaasti mukana opetuksessa. Erikoisuutena koululla on oma perämoottorilla varustettu vene, jolla tehdään retkiä merelle ja käydään kalastamassa.

Koulu on opetuksen kehityksessä hyvin mukana ja kaikilla 3-6 luokan oppilailla on omat henkilökohtaiset iPadit, 5-6 luokalla monessa aineessa opiskellaan sähköisten oppikirjojen avulla. Pienessä koulussa, jossa kaikki tuntevat toisensa, on koulunkäynti turvallista ja mukavaa.

Yläastelaisten eli 7-9 vuosiluokkien opetus on Taivassalon yhtenäiskoulussa. Yhtenäiskoulun kotisivut.

Koulujen yhteystiedot

Nimi Nimike Puh Sähköposti Soittoajat Kuvaus
Taivassalo yhtenäiskoulu Ihattulantie 8, 23310 Taivassalo
Kivimaan koulu 044 7426 623 kivimaankoulu@kustavi.fi
Kaisa Olari Rehtori 044 7426 628 kaisa.olari@kustavi.fi