Kunta ja hallinto

Sujuvaan arkeen vaikutetaan yhdessä

Hallintotoimi hoitaa kunnanvaltuuston ja -hallituksen sekä muiden kunnan keskushallinnon toimielinten välittömät valmistelu- ja muut avustamistehtävät. Se vastaa myös kunnan strategisen suunnittelun valmistelusta, kehittämistoiminnoista, maaseututoimesta, kuntatiedottamisesta, henkilöstöhallinnosta ja taloushallinnosta.

Suomi.fi-portaali kerää kuntalaisille tärkeää tietoa yhteen osoitteeseen. Portaali tarjoaa arkielämässä tarvittavaa tietoa ja paikallishallinnon palveluja sekä julkishallinnon sähköisiä asiointipalveluja ja tulostettavia lomakkeita.