Yleisö-WC

Yleisö-WC

WC on poistettu käytöstä johtuen uuden kunnatalon rakentamistöistä.

Kustavin keskustassa sijaitsee Suvitorin yhteydessä yleisö-wc invavarustuksella osoitteessa Kivimaantie 9.