150 -avustus

150-avustukset

Kustavi juhlii 150 vuottaan vuonna 2024. Tavoitteena on saada yhdessä rakennettua juhlavuosi, jossa jokaiselle Kustavissa on jotain koettavaa. Kustavin kunta myöntää juhlavuoden tapahtumien tuunaamiseen 150 €:n avustuksia kannustaakseen kustavilaisia osallistumaan juhlavuoden sisällöntuotantoon ja vuoden 2024 tuunaamiseksi kustavilaisten toiveiden mukaiseksi. Avustuksia myönnetään talousarvioon varatun määrärahan puitteissa.

150-avustuksen hakuaika on jatkuva loppuvuodesta 2023 aina lokakuuhun 2024. Avustus on käytettävä vuoden 2024 aikana. Avustuspäätökset tekee kunnanjohtaja. Avustuksen saajaa pyydetään ilmoittamaan tapahtuman osallistujamäärät kuntaan tapahtuman jälkeen, mutta muuta raportointia ei vaadita.

Avustuskriteerit

  • Avustusta voidaan myöntää järjestölle, yhdistykselle, ryhmälle tai yksittäiselle henkilölle. Hakijan tulee olla täysi-ikäinen. Yksityisen henkilön tulee toimittaa verokortti ennen maksatusta.
  • 150-avustushaku on auki toiminnalle, tapahtumalle tai tempaukselle, joka tapahtuu Kustavissa ja josta päästään nauttimaan Kustavissa vuonna 2024.
  • Avustettavien kohteiden valinnassa pyritään huomioimaan kaikenikäiset kohderyhmät ja tapahtumien jakaantuminen tasaisesti ympäri vuoden ja arvostamme erityisesti kesälomakauden ulkopuolella järjestettäviä tilaisuuksia.
  • Avustusta myönnetään kaikille avoimeen ja pääsymaksuttomaan tapahtumaan, tempaukseen tai muuhun tuotettavaan sisältöön. Myös pääsymaksua perivät tapahtumat voivat saada avustusta tapauskohtaisen harkinnan mukaan. Avustusta ei kuitenkaan myönnetä tapahtumiin tai toimintaan, joiden tarkoitus on varainkeruu, mainonta tai siihen verrattava toiminta. Avustusta ei myöskään myönnetä tapahtumiin, joilla on puoluepoliittinen tai uskonnollinen tarkoitus tai ne ovat yhdistysten vuosijuhlia tai muita sisäisiä tapahtumia.
  • Avustettavan toiminnan tulee olla juhlavuoden teemojen mukaista eli toteutuksessa tulee huomioida Yhdessä ja Saariston kuningaskunta jollain tapaa: avustamme mielellämme yhdessä suunniteltuja ja toteutettuja, osallistavia tai kohderyhmiltään rajoja rikkovia tapahtumia. Tavoiteltava osallistujamäärä sekä kohderyhmät on määriteltävä.
  • Etusijalla avustushaussa on tekeminen, jolla on kauaskantoisia, kestäviä ja pysyviä vaikutuksia hetken hurman sijaan. Emme avusta esimerkiksi ilotulituksen järjestämistä.
  • Koska avustussumma on kiinteä ja suhteessa tapahtumatuotannon kustannuksiin pieni, ei hakijan tarvitse yksilöidä mihin raha käytetään, mutta arvio kokonaiskustannuksista pyydetään esittämään.
  • Avustettavan tapahtuman tulee olla kaikin puolin hyvien tapojen mukainen ja kaikki tervetulleeksi toivottava, vaikka tavoiteltu kohderyhmä olisikin tarkoin määritelty.
  • Samaan kohteeseen voi saada vain yhden avustuksen eikä avustusta myönnetä toimintaan, joka on saanut avustusta muualta.

Hae 150 -avustusta