Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta

Kunnan keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa. Kuntavaaleissa se huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloksen laskennasta.

Keskusvaalilautakunta 1.8.2021-31.5.2025

Kirsti Salminen, puheenjohtaja
Kirsti Seppälä, varapuheenjohtaja
Pekko Jokela, jäsen
Silvi Ucke, jäsen
Johan Wirta, jäsen

Varajäsenet siinä järjestyksessä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan:

Launo Valtonen
Tarja Laaksonen
Juha Ikola
Heikki Eskola
Pirkko-Liisa Friberg
Lasse Laaksonen
Jyrki Salmela
Maritta Jalonen