Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta tuottaa ja järjestää laadukkaat opetus-, kirjasto-, ja vapaa-aikapalvelut kuntalaisille. Lautakunnan tehtäväalueina ovat koulutustoimen osalta esiopetus, peruskoulutus, koululaisten iltapäiväkerho, toisenasteen koulutus, aikuiskoulutus ja taiteen perusopetus. Kirjasto- ja kulttuuritoimen osalta kirjastotoimi, kulttuuri- ja museotoimi ja ystävyyskuntatoiminta. Vapaa-aikatoimeen kuuluvat tehtävät kuten nuoriso- ja liikuntatoimi sekä osaltaan ehkäisevä päihdetyö.

Sivistyslautakunta 1.6.2017-31.5.2021

Jukka Lehtinen, puheenjohtaja
Niko Kulmala, varajäsen

Hilkka Oksama-Valtonen, varapuheenjohtaja
Sirpa Koskinen, varajäsen

Sami Jalonen, jäsen
Matias Juslin, varajäsen

Marja Lehtikallio, jäsen
Anja Siusluoto, varajäsen

Satu Englund, jäsen
Kirsi Lindroth, varajäsen

Laura Nummela, hallituksen edustaja
Timo Urpo, varaedustaja