Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston tehtävänä on tuoda kustavilaisten nuorten ääni kuuluviin kunnan päätöksenteossa, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja. Kustavissa nuorisovaltuusto valitaan kahden vuoden välein.

Nuorisovaltuusto 2022-2023

Puheenjohtaja Meri Jalonen
Varapuheenjohtaja Vili Hietanen
Saga Seppänen
Roope Nummela

Nuorisovaltuuston sihteerinä ja ohjaajana toimii hyvinvointikoordinaattori. Nuorisovaltuusto kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa.

Nuorisovaltuusto toimintasäännöt

Jos haluat ottaa yhteyttä nuorisovaltuustoon, pyydä hyvinvointikoordinaattorilta yhteystiedot.