Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston tehtävänä on tuoda kustavilaisten nuorten ääni kuuluviin kunnan päätöksenteossa, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja. Kustavissa nuorisovaltuusto valitaan kahden vuoden välein.

Nuorisovaltuusto 2020-2021
Puheenjohtaja
Vili-Vertti Salo
Jäsenet
Veeti Valtonen
Frans Englund
Mico Laukkanen
Niiro Niemi

Nuorisovaltuuston sihteerinä ja ohjaajana toimii vapaa-aikasihteeri. Nuorisovaltuusto kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa.

Jos haluat ottaa yhteyttä nuorisovaltuustoon, pyydä vapaa-aikasihteeriltä yhteystiedot.