Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston tehtävänä on tuoda kustavilaisten nuorten ääni kuuluviin kunnan päätöksenteossa, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja. Kustavissa nuorisovaltuuston jäsenet valitaan joko vaaleilla tai joustavasti kutsumenettelyllä paikkojen vapautuessa. Valtuustossa on viisi varsinaista ja kaksi varajäsentä.

Nuorisovaltuuston edustajilla on puhe- ja läsnäolooikeus sivistys- ja rakennuslautakunnassa sekä kunnanvaltuustossa.

Nuorisovaltuusto 2024-

Puheenjohtaja Meri Jalonen
Varapuheenjohtaja Saga Seppänen
Vili Hietanen
Roope Nummela
Onni Lehtonen
Julia Lehtinen (varajäsen)
Enni Seikkula (varajäsen)

Nuorisovaltuuston sihteerinä ja ohjaajana toimii hyvinvointikoordinaattori. Nuorisovaltuusto kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa.

Nuorisovaltuuston toimintasäännöt (docx)

Jos haluat ottaa yhteyttä nuorisovaltuustoon, pyydä hyvinvointikoordinaattorilta yhteystiedot.