Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä. Kunnanhallitus johtaa kunnan elinkeinopolitiikkaa mukaan luettuna matkailua, hoitaa päävastuullisesti kunnan kaavoitusta ja maapolitiikkaa ja saariston kehittämisestä annetun lain mukaisia tehtäviä.

Kunnanhallituksen kokoonpano
1.6.2019-31.5.2021

Antti Ääritalo, puheenjohtaja, KOK
Kari Herhi, varajäsen

Laura Nummela, varapuheenjohtaja, KESK
Mari Väisänen, varajäsen

Mirja Järvelä, KOK
Irja Skytén-Suominen, varajäsen

Sami Jalonen, KOK
Kirsi Lindroth, varajäsen

Tiina Uotila, KESK
Mika Siusluoto, varajäsen

Jukka Lehtinen, KESK
Viktoria Kulmala, varajäsen

Timo Urpo, SDP
Kai Nieminen, varajäsen

Luottamushenkilöiden sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kustavi.fi