Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä. Kunnanhallitus johtaa kunnan elinkeinopolitiikkaa mukaan luettuna matkailua, hoitaa päävastuullisesti kunnan kaavoitusta ja maapolitiikkaa ja saariston kehittämisestä annetun lain mukaisia tehtäviä.

Kunnanhallituksen kokoonpano
1.8.2021-31.5.2023

Antti Ääritalo, puheenjohtaja, KOK
Sami Jalonen, varajäsen

Jarmo Mäntynen, varapuheenjohtaja, KESK
Laura Nummela, varajäsen

Matias Juslin, KOK
Kari Herhi, varajäsen

Kirsi Lindroth, KOK
Mirja Järvelä, varajäsen

Mari Väisänen, KESK
Tiina Uotila, varajäsen

Mia Lehtonen, KESK
Timo Urpo, varajäsen

Kai Nieminen, SDP
Jonna Kallio, varajäsen

Luottamushenkilöiden sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kustavi.fi