Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä. Kunnanhallitus johtaa kunnan elinkeinopolitiikkaa mukaan luettuna matkailua, hoitaa päävastuullisesti kunnan kaavoitusta ja maapolitiikkaa ja saariston kehittämisestä annetun lain mukaisia tehtäviä.

Kunnanhallituksen kokoonpano
1.6.2023-31.5.2025

Antti Ääritalo, puheenjohtaja, KOK
Sami Jalonen, varajäsen

Mia Lehtonen, varapuheenjohtaja, KESK
Jarmo Mäntynen, varajäsen

Mirja Järvelä, KOK
Kirsi Lindroth, varajäsen

Matias Juslin, KOK
Kari Herhi, varajäsen

Mari Väisänen, KESK
Tiina Uotila, varajäsen

Timo Urpo, KESK
Laura Nummela, varajäsen

Kai Nieminen, SDP
Jonna Kallio, varajäsen

Luottamushenkilöiden sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kustavi.fi