Liikuntaneuvonta

Liikuntaneuvonta

Liikuntaneuvonta on yksilöön kohdistuvaa, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ammattilaisen antamaa ohjausta liikunnalliseen elämäntapaan. Liikuntaneuvonta on prosessi, jonka tavoitteena on terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän liikkuvien ihmisten saaminen aktiivisen arjen ja liikunnan pariin. Liikuntaneuvonnassa asiakasta tuetaan tunnistamaan omat vahvuutensa ja mahdollisuutensa sekä liikkumisen mieltymykset ja merkitykset, asettamaan realistiset tavoitteet liikunnan lisäämiseksi. Liikuntaneuvonta toteutuu poikkihallinnollisena yhteistyönä saumattomassa palveluketjussa.

Kansallinen terveyden ja hyvinvoinnin ohjausryhmä 2017

Kustavin kunta tarjoaa kaikenikäisille kuntalaisille maksutonta liikuntaneuvontaa.

Liikuntaneuvonta voi sisältää:

  • Suunnitelmallista ja pitkäjänteistä liikuntaneuvontaa (terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ohjaus)
  • Kuntosalilaitteiden ja -harjoittelun opastusta
  • Liikuntalaji kokeiluja
  • Liikuntakaverin etsintää
  • Sopivan ryhmän / lajin etsintää

Ota yhteyttä

Nimi Nimike Puh Sähköposti Soittoajat Kuvaus
Markus Malmelin Hyvinvointikoordinaattori 050 5759 121 markus.malmelin@kustavi.fi

Vapaa-aikatoimi
Liikunta- ja nuorisoasiat
Etsivä nuorisotyö
Ehkäisevä päihdetyö
Yhdistyskoordinaattori
Suvitorin varaukset
Leirimajan tiedustelut ja varaukset