Työ ja yrittäminen

Kustavi on inspiroiva kotikunta yrittää ja työllistyä

Kustavi on yksi Suomen yritteliäimmistä kunnista. Yritystoiminta kunnassa on varsin monipuolista. Yrittäjät itse arvioivat kuntaa inspiroivana ja voimistavana kotikuntana yrittää.

Olemme ylpeitä kaikista yrittäjistämme sekä monista menestyvistä matkailupalveluyrityksistämme. Moni kustavilainen saa toimeentulonsa myös kala- ja maataloudesta. Kunnan tavoitteena on edelleen elinvoimaisuuden vahvistaminen aktiivisen kehittämistyön avulla.