Päiväkodit

Suotorpan päiväkoti

Suotorpan päiväkodissa toimii kaksi varhaiskasvatuksen ryhmää:

 • Hillat: 0-3 -vuotiaiden ryhmä
 • Karpalot: 4-5 -vuotiaiden ryhmä

Esiopetus järjestetään Kivimaan koulun iltapäiväkerhon tiloissa klo 8.30-12.30. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus on Suotorpan päiväkodissa.

PÄIVÄKODIN PÄIVÄRYTMI:

 • 6.00-7.00 ovet avautuvat lasten hoitoaikavarauksien mukaan
 • 8.00 aamupala
 • 8.30-11.00 ulkoilua, ohjattua toimintaa ja leikkiä
 • 11.00 pienten ruokailu
 • 11.30 isompien ruokailu
 • 12.00-14.00 päivälepo ja leikkiä
 • 14.00 välipala
 • 14.30 ulkoilu ja kotiin lähtö
 • 17.00 päiväkodin ovet sulkeutuvat