Varhaiskasvatus

Maksuton varhaiskasvatus

Kustavin kunta tarjoaa maksuttoman varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kaikille kustavilaisille alle kouluikäisille lapsille. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on mahdollistaa lapsille tasa-arvoinen ja laadukas hoito, kasvatus ja opetus. Leikki, kädentaidot, musiikki ja ympäristö- ja luontokasvatus kuuluvat jokaiseen varhaiskasvatusviikkoon. Leikin avulla opetellaan uusia taitoja ja lapsen kehityksestä iloitaan yhdessä.

Lämminhenkinen oppimisympäristö on meille tärkeää

Kustavin varhaiskasvatus perustuu valtakunnallisiin varhaiskasvatuksen perusteisiin sekä paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Tärkeimpinä arvoina Kustavin varhaiskasvatuksessa on lämminhenkisyys, avoimuus, oikeudenmukaisuus ja turvallisuus. Tavoitteena on luoda jokaiselle lapselle lämminhenkinen ja turvallinen kasvuympäristö, jossa lapsella on mahdollisuus osallistua, ilmaista itseään ja saada kehityksensä mukaista hoitoa, kasvatusta ja opetusta. Lasten huoltajien kanssa keskustellaan päivittäin lapsen kuulumisista ja vähintään kaksi kertaa vuodessa käydään keskustelu lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyen. Huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä toteutetaan luottamuksellisesti huoltajien toiveita kuunnellen. Kerran kuussa huoltajilla on myös mahdollisuus osallistua päiväkodissa järjestettäviin perhepäivällisiin.

Saaristolaisuuskulttuuri mukana kasvatuksessa

Varhaiskasvatuksessa hyödynnetään rikasta ja monipuolista oppimisympäristöä. Saaristolaisuus ja paikallinen kulttuuri näkyy varhaiskasvatuksen kädentaidoissa, retkillä ja kulttuurikasvatuksessa. Ympäristöön tutustutaan lähiretkien muodossa ja lapsille pyritään luomaan mahdollisimman laaja kuva omasta asuinympäristöstä.

Varhaiskasvatuksesta vastaavat

Nimi Nimike Puh Sähköposti Soittoajat Kuvaus
Kati Rekola Sosiaalijohtaja 050 3388 351 kati.rekola@kustavi.fi
Jenni Leppänen vs. Varhaiskasvatuksen johtaja 044 7374 895 jenni.leppanen@kustavi.fi