Varhaiskasvatus

Maksuton varhaiskasvatus

Kustavin kunta tarjoaa maksuttoman varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kaikille kustavilaisille alle kouluikäisille lapsille erikseen sovituin kriteerein. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on mahdollistaa lapsille tasa-arvoinen ja laadukas hoito, kasvatus ja opetus. Leikki, kädentaidot, musiikki ja ympäristö- ja luontokasvatus kuuluvat jokaiseen varhaiskasvatusviikkoon. Leikin avulla opetellaan uusia taitoja ja lapsen kehityksestä iloitaan yhdessä.

Lämminhenkinen oppimisympäristö on meille tärkeää

Kustavin varhaiskasvatus perustuu valtakunnallisiin varhaiskasvatuksen perusteisiin sekä paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Tärkeimpinä arvoina Kustavin varhaiskasvatuksessa on lämminhenkisyys, avoimuus, oikeudenmukaisuus ja saaristolaisuus. Tavoitteena on luoda jokaiselle lapselle lämminhenkinen ja turvallinen kasvuympäristö, jossa lapsella on mahdollisuus osallistua, ilmaista itseään ja saada kehityksensä mukaista hoitoa, kasvatusta ja opetusta. Lasten huoltajien kanssa keskustellaan päivittäin lapsen kuulumisista ja vähintään kerran vuodessa käydään keskustelu lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyen. Huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä toteutetaan luottamuksellisesti huoltajien toiveita kuunnellen.

Saaristolaisuuskulttuuri mukana kasvatuksessa

Varhaiskasvatuksessa hyödynnetään rikasta ja monipuolista oppimisympäristöä. Saaristolaisuus ja paikallinen kulttuuri näkyy varhaiskasvatuksen kädentaidoissa, retkillä ja kulttuurikasvatuksessa. Ympäristöön tutustutaan lähiretkien muodossa ja lapsille pyritään luomaan mahdollisimman laaja kuva omasta asuinympäristöstä.

Varhaiskasvatuksesta vastaavat

Nimi Nimike Puh Sähköposti Soittoajat Kuvaus
Kaisa Olari Rehtori-sivistystoimenjohtaja 044 7426 628 kaisa.olari@kustavi.fi
Jenni Leppänen Varhaiskasvatuksen johtaja 044 7374 895 jenni.leppanen@kustavi.fi