Yhdistysilta

Kunta

Yhdistysilta kunnanvirastolla Paikalla Minna Boström I Samma Båt-leaderryhmästä. Hän kertoo hankerahoituksista. Käymme myös läpi yhdistysten tulevia tapahtumia, jotta vältytään päällekkäisyyksiltä. Paikalle ovat tervetulleita kaikki yhdistystoiminnasta kiinnostuneet sekä kustavilaisten yhdistysten jäsenet. Noudatamme tilaisuudessa sen hetkisiä koronarajoituksia.

Peterzens – Juhannusregatta

Peterzens parattulan rantatie 16, kustavi

Talonpoikaispurjehtijat järjestää saariston perinneveneillä purjehduskilpailun Peterzenin rannassa 2. Juhannuspäivänä. Pohjoismainen limisaumaveneperinne nimitettiin Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon 14.12.2021. Kiitos kuuluu niille venepuusepille ja kalastajille , jotka ylläpitääkseen elinkeinoaan ja mahdollisuutta asua ja elää saaristossa rakensivat ja kunnossapitivät näitä tervattuja puuveneitä. Kipparikokous pidetään 13:30 ja startti klo 15:00. Tervetuloa!

Vapaa

Volter Kilpi Kustavissa-kirjallisuusviikko

Tuulentupa

Monitaiteinen kirjallisuusfestivaali Kustavissa. Taiteen iloa ja maailmaa muuttavaa voimaa keskellä kauneinta saaristoluontoa heinäkuussa - Vuoden 2022 tapahtuman teema on Taide pelastaa maailman! Luvassa muun muassa uuden taiteellisen johtajan Elina Kilkun dramatisointi Volter Kilven varhaiskauden novellista "Onnen saarella".

Kilpi Regatta

Peterzens parattulan rantatie 16, kustavi

Purjehdustapahtuma saariston perinteisillä tervatuilla limilautaisilla puuveneillä palauttaa mieleemme ajan, jolloin ei Kustaviin johtanut yhtään siltaa eikä lossia. Kaikki kulkeminen saariston ja mantereen välillä tapahtui puisilla aluksilla. Usein nämä alukset olivat saaristossa asuvien itse tai läheisen tekemiä. Vuosituhantinen perinne palkittiin pohjoismaissa liittämällä näiden alusten limilautainen rakennusperinne UNESCOn maailmanperintöluetteloon 14.12.2021. Kipparikokous klo 13:30 ja startti klo 15:00. Tervetuloa.

Vapaa

Isoluodon Taisto, purjehdustapahtuma

Peterzens parattulan rantatie 16, kustavi

Suomen Sodan Isoluodon meritaistelun 30.8.1808 kunniaksi järjestetään perinneveneillä yleisöpurjehduksia sekä purjehduskilpailu. Tervatut limilautaiset isot ja pienet puuveneet olivat keskeisessä osassa kun Isoluodon ympärille ryhmittyivät ruotsalaiset ja venäläiset kanuunaveneet ja ketterät saaristopurret miehistöineen. Tutustumme veneisiin ja suoritamme purjehduksen Isoluodon taistelun muistomerkille. Veneiden pohjoismainen limilautainen rakennustapa on liitetty UNESCOn maailmanperintöluetteloon 14.12.2021. Päivä aloitetaan Peterzenin rannassa klo 11:00 yleisötapahtumana. Kilpailun kipparikokous on klo 13:30 ja startti klo 15:00. Tervetuloa!

Vapaa