Asiakirjatilaus rakennusvalvonnan arkistosta

Asiakirjatilaus rakennusvalvonnan arkistosta

Tällä sähköisellä lomakkeella voi tilata kopioita Kustavin kunnanarkistosta rakennusvalvonnan asiakirjoista. Lomakkeella annettuja tietoja ei tallenneta henkilörekisteriin.

Arkisto- ja kopiointikulut rakennusvalvonnan taksan mukaan.