Nuorisotyö

Nuorisotyö

Kustavissa kunnan nuorisotyö koostuu pääasiassa nuorisotalotyöstä sekä aika ajoin tehtävistä retkistä.

Kunnan nuorisotyöstä vastaava viranhaltija:

Nimi Nimike Puh Sähköposti Soittoajat Kuvaus
Markus Malmelin Hyvinvointikoordinaattori 050 5759 121 markus.malmelin@kustavi.fi

Vapaa-aikatoimi ja matkailu
Liikunta- ja nuorisoasiat
Etsivä nuorisotyö
Yhdistyskoordinaattori
Vuokrattavat tilat

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin, joita kunta toteutetaan yhteistyössä muiden nuorisoalan toimijoiden kanssa. Nuorisotyön palveluja voidaan toteuttaa myös alueellisesti kuntien yhteistyönä. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee valtionosuuksilla ja -avustuksilla kuntien nuorisotyötä ja sen kehittämistä.(minedu.fi)

Vakka-Suomen alueella Kustavi kuuluu ryhmään, jossa on edustettuna alueen kuntien vapaa-aikapuolen viranhaltijoita. Ryhmän puittteissa suunnitellaan ja toteutetaan vuosittain retkiä ja vastaavia tapahtumia.

 

Nuortenideat.fi on vaikuttamispalvelu kaikille nuorille Suomessa.

Valtakunnallinen Nuortenideat.fi on osa oikeusministeriön verkossa toimivia demokratiapalveluita. Kehittämistyössä on ollut mukana sekä nuoria että nuorisoalan toimijoita (mm. kuntia, järjestöjä ja kouluja). Vaikuttamispalvelua voivat käyttää nuoret ja nuorten kanssa toimivat tahot. Nuortenideat.fi tarjoaa matalan kynnyksen osallistua, vaikuttaa sekä kertoa omat mielipiteet organisaatioiden toiminnan kehittämiseksi.