Juttuja Kivimaan koulusta

Kylässä Yrityskylässä

Turussa 12.4. Kivimaan koulun 5-6-luokkalaisten kertomana

Ennen Yrityskylää meillä oli yhdeksän oppituntia, joissa käsiteltiin esim. työelämää, yhteiskuntaa ja rahankäyttöä. Oppitunneilla teimme tehtäväkirjan tehtäviä itsenäisesti ja ryhmissä. Läksyjäkin tuli vähän. Ensin opimme yhteiskunnasta, taloudesta ja työelämästä. Sitten opimme äänestämisestä, kansalaisen oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista. Lisäksi opimme mitä eroa on julkisella ja yksityisellä palvelulla. Kirjan kappaleissa oli aina aiheeseen liittyvä sanasto sekä tehtäviä.

Ammatti ja työhaastattelu

Saimme tietää hieman ennen Yrityskyläpäivää tulevat ammattimme. Kivimaan koulu sai hoidettavakseen Yrityskylän yrityksistä Lounais-Suomen jätehuollon, Osuuspankin ja Yrityskylän maatilan. Meidän tuli valita työpaikkailmoitusten perusteella kolme mieluisinta ammattia. Tämän jälkeen teimme työhakemukset.

Työhakemusprosessiin kuului lisäksi työhaastattelu, työsopimus ja suosituskirjeen hankkiminen omilta vanhemmiltamme. Erityisesti työhaastattelu oli mielenkiintoinen koska se tuntui oikealta.

Työvuoroja ja pari taukoa

Yrityskyläpäivänä matkustimme Turkuun. Siellä meille kerrottiin ensimmäiseksi Yrityskylän säännöt. Yrityskylässä oli yhteensä yli 70 oppilasta eri puolilta Varsinais-Suomea. Sääntöjen käymisen jälkeen menimme käynnistämään oman yritystoimintamme ja tutustumaan päivän tehtäviin. Jokainen yrityskyläläinen sai tabletin, joissa näkyivät työvuorot, vapaavuorot ja työvuorojen tehtävät. Päivän alussa oli kyläkokous, jonka yrityskylän pormestari piti ja jokaisen yrityksen pomo esitteli itsensä kaikille yrityskyläläisille.

Työvuorojen aikana jokaisella oli tietty määrä tehtäviä, jotka piti tehdä. Monet pääsivät työvuoroissaan tekemään tilauksia muista yrityksistä ja asioimaan niissä. Lisäksi kyläläiset pitivät toisilleen esim. kierrätyskoulutuksia sekä pankkipalveluihin liittyviä koulutuksia. Kouluttajat tietysti varasivat itse koulutustilansa. Vapaavuoroja oli yhteensä kaksi, joiden aikana saimme mennä ostamaan lounassetelillä ruokaa Leipomo Rostenista tai ostaa pankkikortilla Lidlistä tai K-marketista herkkuja tai muita tuotteita. Herkut ja muut ostetut tuotteet sai viedä päivän päätteeksi kotiin. Vapaavuoroilla pääsi myös kokeilemaan VR-laseja ja tutustumaan muiden yritysten toimintaan.  Päivän lopuksi täytimme pöytäkirjat ja suljimme yrityksemme. Päivä oli kiva ja saimme oppia paljon uutta. Opimme ainakin, että kaikki yritykset tarvitsevat toimiakseen toinen toisiaan.

” Oppilaat odottavat aina malttamattomina tulevaa Yrityskyläpäivää. Viides- ja kuudesluokkalaiset ovat sopivassa iässä oppimaan taloudesta ja saamaan hieman kokemusta työelämästä. ”

Kaisa Olari, rehtori

Yrityskylä on kuin pienoiskaupunki

Yrityskylässä opitaan taloudesta, työelämästä ja yrittäjyydestä. Yrityskylä Alakoulun oppimisympäristö on pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee päivän ajan omassa ammatissaan, sekä toimii vastuullisena kuluttajana ja kansalaisena osana yhteiskuntaa. Yrityskylässä opitaan muun muassa ymmärtämään talouden peruskäsitteitä ja hahmottamaan rahan kiertokulkua sekä tärkeitä taitoja oman taloutensa hallintaan. Oppimiskokonaisuuden suoritettuaan oppilas hahmottaa yksilön oikeudet, velvollisuudet ja vaikutusmahdollisuudet yhteiskunnassa sekä oman roolinsa aktiivisena kansalaisena. Oppimiskokonaisuus sisältää myös opettajien koulutuksen, oppimateriaalin 10 oppitunnin pitämiseen, vierailupäivän oppimisympäristössä sekä jälkireflektion.

Talous ja Nuoret TAT ry:n kehittämä suomalainen Yrityskylä-oppimiskokonaisuus on opetussuunnitelmaan pohjautuva peruskoulun 6.-9. luokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän, talouden ja yritteliäisyyden oppimispolku. Yrityskylän oppimispolku mahdollistaa tutkitusti innostavan, monipuolisen ja opettavaisen kokemuksen oppilaille. Yrityskylä Alakoulu ja Yläkoulu muodostavat toisiaan syventävän jatkumon. Yrityskylä tavoittaa vuosittain valtakunnallisesti lähes 90 000 peruskoululaista. Kivimaan koulun viides- ja kuudesluokkalaiset pääsevät joka toinen vuosi yrityskylään.