Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto

Kustavissa toimii vanhus- ja vammaisneuvosto, jonka tavoitteena on kuntalain 27 § mukaan edesauttaa ikääntyneen väestön osallistumista ja vaikuttamista kunnassa tapahtuvaan päätöksentekoon. Vanhus- ja vammaisneuvosto vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.