Nuottavaja

Nuottavaja

Nuottavajassa on esillä Kustavin talvinuottauksessa käytettyjä välineitä. Talvinuotanveto on vanha kalastusmuoto, joka on ollut yleisessä käytössä jo 1800-luvulla. Talvinuottauksessa kalaa pyydettiin jään alla vedettävien verkkojen avulla. Se oli hidas kalastustapa, joka vaati paljon työvoimaa. Nuottaus oli kuitenkin kannattavaa, koska talviaikaan silakasta saattoi saada jopa kymmenkertaisen hinnan kesään verrattuna, ja kylmässä kala säilyi hyvin. Talvinuottauksen kannattavuus heikkeni 1960-luvulle tultaessa. Etelä-Vartsalassa talvinuottaa vedettiin viimeisen kerran 1970-luvulla.

Pelitynnyrin ympäri kulki nuottanaru eli vetoköysi. Tynnyri kulki jalasten eli pelireen päällä.
Talvinuottauksessa pyydettiin ensisijaisesti silakkaa. Saaliiksi saadut kalat suolattiin isossa suola-ammeessa.