Kompostointi

Ilmoitus biojätteen kompostoinnista

Tee ilmoitus keittiössa syntyvän biojätteen kompostoinnista allaolevalla lomakkeella. Ethän tee ilmoitusta pelkästä puutarhajätteen kompostoinnista.

Keittiössä syntyvä biojäte on kompostoitava kompostorissa,

 • joka on suljettu, tukevarakenteinen ja hyvin ilmastoitu
 • josta ei pääse valumavesiä maaperään
 • johon rottien ja muiden haittaeläinten pääsy on estetty (kompostorissa ei saa olla yli 7 mm rakoja)
 • joka on tarvittaessa lämpöeristetty
 • joka on riittävän suuri biojätteen määrään ja kompostoitumisen vaatimaan aikaan nähden

Kompostori on sijoitettava ja hoidettava siten, ettei siitä aiheudu roskaantumista eikä haittaa terveydelle, ympäristölle tai naapureille. Kompostoriin ei saa laittaa sellaisia jätteitä, jotka haittaavat kompostoitumista tai kompostimullan käyttöä.

Kompostia ei saa poistaa kompostorista ennen jätteiden maatumista. Tarvittaessa komposti voidaan jälkikompostoida kompostorin ulkopuolella riittävää huolellisuutta noudattaen. Jos biojäte käsitellään bokashi-astiassa, biojäte on aina jälkikompostoitava jälkikompostorissa, johon haittaeläimet eivät pääse. Kompostimulta hyödynnetään kiinteistöllä maanparannusaineena.

Tiedustelut ja kysymykset:

Nimi Nimike Puh Sähköposti Soittoajat Kuvaus
Marjo Virtanen Toimistosihteeri 044 7426 604 marjo.virtanen@kustavi.fi

 

 • 1. Kiinteistön haltijan yhteystiedot

 • 2. Tiedot kiinteistöstä, jolla biojätettä syntyy

 • 3. Keittiössä syntyvän biojätteen kompostoinnista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot

 • 4. Keittiössä syntyvän biojätteen kompostointi

 • 5. Kimppakompostori

 • Tietojen vakuutus

 • Jätteen haltijan on ilmoitettava kunnan jätehuoltoviranomaiselle biojätteen omatoimisesta kompostoinnista kiinteistöllä. Kompostointia koskevat tiedot on annettava jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa biojätteen kompostoinnin aloittamisesta. Mikäli kompostointi lopetetaan, jätteen haltijan on ilmoitettava siitä kunnan jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa toiminnan lopettamisesta. Kunnan jätehuoltoviranomaisen on merkittävä tiedot jätelain 143 §:ssä säädettyyn rekisteriin. Tieto kompostoinnin jatkumisesta ja tietoja koskevat olennaiset muutokset on päivitettävä rekisteriin vähintään viiden vuoden välein. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä pelkästä puutarhajätteen kompostoinnista. (Jätelaki 41 a §, 143 §, Jäteasetus 43 §, Kunnalliset jätehuoltomääräykset 18 §)