Kielto avotulen teosta Varsinais-Suomen hyvinvointialueella

Varsinais-Suomen pelastuslaitos kieltää Varsinais-Suomen hyvinvointialueella (Varsinais-Suomen maakunnan alue) kaiken avotulen tekemisen kulotukset mukaan lukien (Pelastuslaki 379/2011 6 §).
Avotulella tarkoitetaan nuotion lisäksi muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan tai kipinöinnin kautta, kuten kertakäyttögrillejä.
Kaikessa muussakin toiminnassa, josta voi aiheutua kipinöintiä maastoon, tulee olla erittäin varovainen.
Pelastuslaitos tiedottaa kiellon päättymisestä.

Lisätietoa:
Kielto avotulen teosta Varsinais-Suomen hyvinvointialueella
https://pelastustoimi.fi/koti-ja-arki/tulen-kasittely/avotuli