Kuntalaistapaaminen 22.5.2024 / tapaamisen aineistot julkaistu

Kustavin kunta järjestää 22.5.2024 klo 18 Tuulentuvalla avoimen keskustelutilaisuuden kuntalaisille, vapaa-ajanasukkaille ja kaikille asioista kiinnostuneille.

Ohjelmassa:

Kunnanjohtajan Rauno Peltolan katsaus kunnan nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen, lisäksi kunnan toimialojen kuulumiset.

Keskustelua kunnan käynnissä olevista hankkeista.

Vapaata keskustelua ajankohtaisista teemoista.

Paikalla on kunnan viranhaltijoita vastaamassa kysymyksiin.

Mahdollistamme tilaisuuden seuraamisen myös etänä. Etänä ei mahdollisuutta osallistua keskusteluun.

Kahvitarjoilu

Tervetuloa !

 

Lue täältä kuntalaistapaamisen aineisto

Tilaisuuden etälinkki:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2RmYjJlYTEtMDU2Ny00NDI0LWE5ZDQtNGY1YTM0ZjQ1Zjkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224a4ee83e-4dd1-488c-ada8-1ee7518073f1%22%2c%22Oid%22%3a%224e97cc62-5cb4-42c9-9506-5643ccb855ee%22%7d