Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetus on päiväkodin tai koulun järjestämää kuusivuotiaiden suunnitelmallista ja tavoitteellista varhaiskasvatusta. Toiminta perustuu valtakunnallisiin esiopetussuunnitelman perusteisiin ja seutukunnalliseen esiopetuksen opetussuunnitelmaan.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Esiopetuksen lukuvuosi noudattelee pääosin koulujen työ- ja loma-aikoja (kts tarkemmin siv.ltk 30.1.2024). Perusopetuslain mukaiseen maksuttomaan esiopetukseen (8.30-12.30 arkipäivisin) ovat lukuvuonna 2024 – 2025 oikeutettuja kaikki vuonna 2018 syntyneet.

Esiopetuksen lisäksi tarvittava varhaiskasvatus järjestetään myös Suotorpan päiväkodissa.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan 6.3.-8.4. 2024 sähköisesti eDaisy -palvelun avulla ( https://kustavi.daisynet.fi/eDaisy ), vaatii aina vahvan tunnistautumisen. Samalla ilmoitetaan myös täydentävän varhaiskasvatuksen tarpeesta, sekä koulukuljetusedun käytöstä.