Kustavin ilmettä päivitetään

Kustavin uudistunut ilme heijastaa syvää tarinaa ja saariston kauneutta

Kustavi on 150-juhlavuotensa kunniaksi pukeutumassa uuteen visuaaliseen ilmeeseen. Ilme sisältää alkuvaiheessaan tunnuksen, 150 -vuotisjuhlasinetin, kruunun, typografian, värit sekä kuvaelementtejä ja kaikki nämä yhteen kokoavan graafisen ohjeistuksen. Uutta ilmettä sovelletaan kaikessa Kustavin viestinnässä. Ilme lanseerataan vähitellen kunnan sähköisiin kanaviin, asiakirjoihin, opasteisiin ja muihin tuotettaviin materiaaleihin.

Tunnus ja merkki, logo

Uusi ilme on kiteytetty niistä elementeistä, jotka tekevät Kustavista ainutlaatuisen. K ei ole iso tai pieni kirjain, vaan se on tarina itsessään. Se symboloi Kustavia nimellisenä paikkana, mutta samalla se heijastaa kaikkea sitä, mistä kustavilaiset ovat ylpeitä ja mitä arvostavat. Tunnuksessa voi nähdä rannat, saaret, rikkonaiset kivet, jäälautat, meren muovaamat karit ja kalliot tai Kustavin maiseman, joka tarjoaa asukkaille ja vierailijoille upeat näkymät ja unohtumattomia hetkiä. K ei ole pelkkä typografian harjoitus, vaan tarina saaristokunnan rikkaasta historiasta ja kulttuuriperinnöstä. K kertoo kustavilaisuudesta, kodista ja kotisatamasta, kalastuksesta, käsitöistä, kulttuurista ja kirjallisuudesta. Merkki on kudelma kaikesta kiehtovasta, joka kuvastaa Kustavin monipuolista luonnetta. Ennen kaikkea uusi visuaalinen ilme kertoo siitä kauneudesta, joka tekee Kustavista sen, mikä se on – Saariston kuningaskunta.

Uuden logon muotokieli on kumarrus menneisyyteen, erityisesti 1700-luvulle. Merkki ottaa inspiraationsa 1700- luvulla käytetystä fraktuurasta, kirjasintyypistä, joka juontaa juurensa goottilaiseen kirjasinperinteeseen. Uuden logon moderni rakenne on kunnianosoitus nykyajan Kustaville, joka katsoo rohkeasti eteenpäin. Erotetut elementit ovat enemmän kuin vain graafista suunnittelua; ne ovat viittaus kunnan saaristolaisidentiteettiin. Jokainen erillinen osa symboloi Kustavia yksittäisenä saarena tai rantaviivana, josta kivet erottuvat, symbolisoiden vahvaa yhteyttä mereen.

Tunnuksesta on käytettävissä vaaka ja pysty versiot, pääasiallisesti värillisinä, mutta myös mustana tai valkoisena silloin kuin värillistä logoa ei voida käyttää.

Kruunu

Kustavin visuaalinen ilme täydentyy kruunulla, joka juontaa juurensa aina kuntaa perustaneeseen Kustaa III:een ja kantaa ydinviestiä: ”Saariston kuningaskunta”.

Kruunu symbolisoi valtaa, arvokkuutta ja ylpeyttä, ja sen punainen väri täydentää teeman voimaa. Kruunu toimii graafisena elementtinä, joka sulautuu saumattomasti erilaisiin materiaaleihin ja yhteyksiin. Symboli ei ole pelkästään koristeellinen lisäys; se tuo johdonmukaisuutta ja tunnistettavuutta kaikkeen Kustavin viestintään. Kruunu auttaa luomaan vahvan ja yhteinäisen brändi-ilmeen vähäeleisesti, mutta voimakkaasti.

Sinetti

Kustavi juhlistaa 150-vuotista taivaltaan tänä vuonna. Päivitystyössä saadun vaikutelman mukaan kustavilaisilla on vahva ja syvä rakkaus ja ylpeys omaa kuntaa kohtaan. Ylpeys ei ole vastausta vähättelyyn vaan se kumpuaa siteestä perinteisiin, kauneuteen ja ainutlaatuisuuteen, jotka tekevät Kustavista paikan, joka ei ole verrattavissa muihin Suomen kohteisiin. Sinetti ilmentää kunniaa ja kuninkaallista loistoa, joka on aina ollut Kustavin ominaisuus.

Sinetti on kaikkien käytettävissä juhlavuonna parhaaksi katsomallaan tavalla. Sinetin käyttö on myös erittäin toivottavaa juhlavuoden tapahtumien erottamiseksi muusta toiminnasta.

Kustavi ja sen ilme kehittyy

Ilmeen päivittäminen on osa Kustavin viestinnän ja markkinoinnin kehittämistä. Päivityksellä tavoitellaan brändin pysymistä ajantasaisena, mutta myös kykenevänä vastaamaan muuttuviin tarpeisiin. Uusi ilme yhtenäistää Kustavin näkyvyyttä ja soveltuu erityisesti digitaalisiin viestintätarpeisiin. Päivitystyö tehtiin loka-marraskuussa kunnan luottamus- ja työntekijäyhteistyönä tehtävän kilpailutuksen voittaneen Muotoilutoimisto Siltanen & Sandbergin kanssa.

Lisätiedot

Viestintä/ Kustavin brändikäsikirja

Tuuli Jansson, tuuli.jansson@kustavi.fi, 044 739 3037