Kustavi edistää elinvoimaa ja tasapainottaa taloutta

Tiedote 5.12.2023

Kustavissa ennakoidaan ja edetään suunnitelmallisesti

Kustavin kunnanhallituksen talousarvioehdotus vuodelle 2024 on ylijäämäinen. Vaikka kuntatalouden heikkenemiseen on varauduttu jo vuoden 2022 strategiassa ja sen toteuttamisohjelmassa,  Kustavissa sitoudutaan myös tarkkaan talouden seurantaan vuoden 2024 aikana. Kuntastrategian toteuttamisohjelmaa ja talousarvion toiminnallisia tavoitteita päivitetään jälleen tammikuussa. Kunnanjohtaja Rauno Peltolan mukaan Kustavin kunta vahvistaa ja tasapainottaa talouttaan, jotta on mahdollista ylläpitää valmiuksia elinvoimainvestointeihin ja samalla varmistaa kunnan asukkaille laadukkaat palvelut.

Tavoitteena saavuttamiseksi Kustavissa on käynnistetty palveluiden järjestämisselvityksen laatiminen, jonka yhteydessä arvioidaan palveluiden toteuttamistapa jatkossa. Tarkasteluun otetaan palveluiden järjestäminen omana toimintana, palveluiden ulkoistaminen sekä kuntayhteistyön mahdollisuudet.

Kustavin veroprosentti on yhä maan alhaisimpia ja veron määrää laskettiin myös vuodelle 2024. Maapohjan yleinen kiinteistövero määrättiin lakimuutoksen sallimalle veron alarajalle. Valtionosuudet säilyvät negatiivisina ja ovat lähes 250 000 euroa miinuksella. Kustavi ennakoi yhteisöverotuottojen hieman laskevan, vaikka kokonaisuudessaan verotuotot kasvavat vuodesta 2023.

Kustavin talousarvio tiiviinä lukuina:

  • Tulovero 5,3​ %
  • Verotulot yhteensä 3 362 000 euroa​
  • Valtionosuudet yhteensä  -242 860​
  • Vuosikate 375 213 euroa​
  • Tilikauden tulos 18 575 euroa​
  • Tilikauden ylijäämä 50 790 euroa
  • Vuoden 2022 tilinpäätöksessä kertynyttä ylijäämää 3.85 miljoonaa euroa​
  • Nettoinvestoinnit 2024 -2.095.108 euroa​
  • Lainakanta 2022 on tilinpäätöksessä 2,4 milj. € ja talousarviossa 2024 noin 3,7 milj. €​

Kustavi vahvistuu ennakoivilla toimenpiteillä

Panostuksia hyvinvointiin, elinvoimainvestointeihin ja maanhankintaan sekä kaavoitukseen

Kustavi tavoittelee entistä elinvoimaisempaa ja houkuttelevampaa ympäristöä kuntalaisille, kesäasukkaille, yrityksille ja vierailijoille. Kustavi kasvattaa saaristoasumisen mahdollisuuksia kaavoittamalla Paratiisinpuhdissa ja Ankkurilahdessa. ”Kunnallistekniikan laatutasoa kehitetään, hallinnoidaan korjausvelkaa, panostetaan kuntalaisten hyvinvointia tukevaan infraan ja kasvatetaan näkyvyyttä parantamalla viestintää”, luettelee Peltola vuoden 2024 toimenpiteitä.

Kustavi 150 -juhlavuoden sekä sen tapahtumien siivellä edistetään yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja yhdistystoimintaa. Investoinneilla tähdätään asukas- ja työpaikkamäärän kasvattamiseen sekä asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseen. Kustavissa on kuitenkin osattu tehdä oikeita asioita jo aiemminkin, mikä näkyy Kunnallisalan Kehittämissäätiön tuoreessa elinvoimatutkimuksessa, jossa Kustavi sijoittuu kuntien elin-, veto- ja pitovoimaa koskevassa kuntavertailussa sijalle 30!

Vuonna 2024 tulee myös kuluneeksi 150 vuotta Volter Kilven syntymästä. Tämä näkyy myös Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikolla 10.-14.7.2024. Viikon kantavana teemana on ”Kaiken takana on Tarina”.

Kunnan toiminnot uusiin tiloihin jo 2024 lopussa

Kunnanhallituksen talousarvioehdotus vuodelle 2024 pitää sisällään 920.000 euron määrärahan uuden kunnantalon rakentamiseen. Uuteen kunnantaloon on suunniteltu tilaa noin 400 m2  ja se pitäisi sisällään työhuoneet, kokoushuoneet ja sosiaalitilat sekä muunneltavaa monitoimitilaa.

Päätöksen vuoden 2024 talousarvion hyväksymisestä  tekee Kustavin kunnanvaltuusto kokouksessaan maanantaina 11.12.2024.

Lisätiedot

kunnanjohtaja Rauno Peltola, 0500 785 324, rauno.peltola@kustavi.fi