Kustavin kunnan yksityisteiden tieavustukset vuonna 2023 ovat haettavissa.

Kustavin kunnan yksityisteiden tieavustukset vuonna 2023 ovat haettavissa.
Tiekuntia kehotetaan täyttämään avustusanomuksensa liitteineen Kustavin
kunnan nettisivuilla: https://kustavi.fi/lomakkeet/

Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että yksityistiekunnan tulee olla
järjestäytynyt ja yksityistien yhteystietojen ajan tasalla maanmittauslaitoksella
sekä tien tiedot Digiroad-järjestelmässä. Lisäksi edellytyksenä on, että tien
vaikutusalueella on vakituista asutusta, eikä tietä ole suljettu puomilla.
Lautakunnalle selvitetään edellisen hoitokauden tiekunnan kokouksen
hyväksymät kunnossapitomenot sekä kustannusarvio seuraavalle hoitokaudelle.
Avustushakemus liitteineen tulee jättää viimeistään 25.8.2023.
Lähempiä tietoja saa kunnan teknisestä toimistosta puh. (044) 742 6604.