Kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä päivitetään

Kustavin kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen on vireillä.

Ympäristönsuojelulakia täydentävät ympäristönsuojelumääräykset huomioivat kunnan ympäristön erityispiirteet sekä paikalliset olosuhteet ja ovat kansalaisia ja viranomaisia sitovia määräyksiä. Vastaavia kunnallisia säädöksiä ovat mm. jätehuoltomääräykset ja rakennusjärjestys.

Kuntalaisille varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Ehdotus päivitetyiksi ympäristönsuojelumääräyksiksi asetetaan myöhemmin nähtäville niiden valmistuttua.

Lisätietoja

ymparistonsuojelu@uusikaupunki.fi

ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula, p. 040 725 3929

vs.ympäristösihteeri Seija Niskala, p.0440 515 778