Hyvinvointiluentoja kuntalaisille

Turun kaupunki tarjoaa  yhteistyössä Arkeen Voimaa -tiimin kanssa keväällä 2022 maksuttomia verkkoluentoja useista hyvinvoinnin teemoista. Luennot on suunnattu erityisesti yli 65-vuotiaille ja niihin voivat osallistua myös kustavilaiset. Voit osallistua yhdelle tai useammalle luennolle. Tervetuloa oppimaan uutta hyvinvoinnista

Linkit verkkoluentoihin löytyy alla olevasta esitteestä sekä Kustavin kunnan facebook-sivuilta.

Esite tarjolla olevista luennoista