Liikunta- ja kuntosalin yksittäisten vuorojen varaus

Liikunta- ja kuntosalin yksittäisten vuorojen varaus tulee tehdä jatkossa
osoitteen https://kustavi.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu/ kautta valitsemalla joko kuntosali tai liikuntasali.
Varauskalenteri löytyy molemmilta sivustoilla. Vuoro tulee varata 12 tuntia ennen haluttua aikaa, tämän jälkeen kuntosalivuorot vapautuvat kaikkien käytettäväksi.
Yksityisiä kuntosalivuoroja on tarjolla muutamia viikossa ja liikuntasalin vapaat vuorot ovat pääsääntöisesti viikonloppuisin.

Varattavat vuorot tulevat auki muutama viikko kerrallaan.

Liikuntasalin osalta kustavilaisten yksityisvuorot ovat maksuttomia. Kuntosalin maksut menevät normaalin hinnaston mukaisesti pl. vuosittaista yksityisvuoromaksua ei peritä kertavarauksista.

Em. sivustoilla voit tutustua liikunta- ja kuntosalin välineistöön. Vapaa-aikatoimelta saa lainaan mailoja yms.
Lisätiedot Markus Malmelin / 0505759121