Kustavin sivistyslautakunta julistaa haettavaksi yleisavustukset nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimintaan

Hakuohje ja -lomake löytyvät kunnan verkkosivuilta. Tarvittaessa saat paperiset versiot kunnanvirastolta.
 
Yleisavustusten hakemusten viimeinen palautuspäivä on 9.3.2022. Avustushakemukset käsitellään kokouksessa 16.3.
Kohdeavustuksia voi hakea ympäri vuoden.
 
Tutustu avustusohjeisiin ennen hakua.
Lisätietoja hyvinvointikoordinaattorilta (nuoriso/liikunta) tai kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeriltä (kulttuuri)
 
Talousarviossa on liikuntatoiminnan avustuksiin varattu 5000 €, nuorisotoiminnan avustuksiin 1000 € ja kulttuuritoiminnan avustuksiin 1000 €.
 
Hakulomakkeen palautus ensisijaisesti verkossa. Lomakkeen ja tarvittavat liitteet voi palauttaa myös postitse, keskustoimistoon tai
sähköpostilla kustavi@kustavi.fi otsikolla avustushakemus
 
Hakulomake tulee allekirjoittaa ennen käsittelyä