Vierailusuositukset Jaalakodissa

Vierailusuositukset pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä Jaalakodissa
(U-Soten koronainfo 6.9. klo 15.36)

 • Omaisilla on tästä päivästä alkaen mahdollisuus vierailla lähiomaisensa huoneessa. Huoneisiin mennään ja sieltä poistutaan lyhintä reittiä, ei kontakteja muihin asukkaisiin.
 • Vierailuajat huonetapaamisiin ovat klo 12.30–13.15 ja 17.00–17.45.
 • Tapaamisaika varattava etukäteen.
 • Vierailulle tullaan vain terveenä ja oireettomana.
 • Läheinen huolehtii käsihygieniasta ja käyttää koko vierailunsa ajan kirurgista suunenäsuojusta.
 • Henkilökunta opastaa ja auttaa läheistä käsihygienian toteuttamisessa sekä suojainten käytössä, jos se on tarpeen.
 • Läheinen pitää 2 metrin turvavälin muihin asukkaisiin ja henkilökuntaan.
 • Läheinen ei turhaan liikuskele yhteisissä tiloissa, vaan henkilökunta ohjaa hänet suoraan asukkaan omaan huoneeseen tai vaihtoehtoisesti yksikössä olevaan erilliseen tapaamispaikkaan.
 • Vierailuja yhteisissä tiloissa ei sallita.
 • Tapaamisten toteuttaminen ulkoillen on edelleen suositeltavaa.
 • Henkilökunta ohjeistaa läheistä soittamaan tarvittaessa apua puhelimella tai asukkaan hälytysrannekkeella.
 • Iäkkäiden, riskiryhmään kuuluvien asukkaiden vierailuja kotiin tai läheisten luokse ei suositella.
 • Toimintayksikön johtaja vastaa siitä, että vierailut toteutetaan turvallisesti. Vierailulle ei välttämättä voi aina tulla. Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien henkilöiden luona voi kuitenkin aina vierailla, kunhan noudatetaan yllä mainittuja ohjeita. Varsinais-Suomi on koronapandemian leviämisvaiheessa.