Muuttuneet vierailusuositukset pitkäaikaishoidon ja -hoivan yksikössä

Henkilökunnassa on korona-altistus, joten perumme kaikki vierailut asukkaiden huoneissa ja tapaamishuoneessa. Korona-altistunut henkilö on karanteenissa. Noudatamme tilanteessa THL:n ja sairaanhoitopiirin antamia ohjeita.

Omaistaan voi tulla tapaamaan ulkotiloissa, kuten aiemminkin.

Vierailulle voi tulla 1–2 läheistä kerrallaan.

Tapaamisesta sovitaan aina etukäteen, jotta voimme pitää vierailijoiden määrän pienenä. Läheiselle annetaan hyvät ohjeet turvalliseen vierailuun puhelimitse tapaamisaikaa varattaessa.

Vierailulle tullaan vain terveenä ja oireettomana.

Läheinen huolehtii käsihygieniastaan ja käyttää koko vierailunsa ajan kirurgista suunenäsuojusta.

Henkilökunta opastaa ja auttaa läheistä käsihygienian toteuttamisessa sekä suojainten käytössä, jos se on tarpeen.

Läheinen pitää minimissään 2 metrin turvavälin muihin asukkaisiin ja henkilökuntaan.

Vierailuja yhteisissä tiloissa tai asukkaan huoneessa ei toistaiseksi sallita.

Iäkkäiden, riskiryhmään kuuluvien asukkaiden vierailuja kotiin tai läheisten luokse ei suositella tällä hetkellä.

Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien henkilöiden luona voivat lähiomaiset kuitenkin aina vierailla, kunhan noudatetaan yllä mainittuja ohjeita.

Muutoksista ilmoitamme tilanteen muuttuessa.