Lupahakemusten käsittelyajat

Koronaviruspandemia on saanut niin vakituiset kuin vapaa-ajan asukkaatkin innokkaasti rakentamaan. Rakennusvalvontaan on saapunut runsaasti lupahakemuksia, mikä on pidentänyt käsittelyaikoja. Käsittelyaika ajankohdasta riippuen n. 1 – 2 kuukautta, luvat käsitellään saapumisjärjestyksessä.